Khánh_Boss_BaBy_Kun (216)


Các bước đặt hàng

Bước 1. Tìm và chọn những sản phẩm mình cần mua

Bước 2. Tiến hàng đặt hàng
Ấn vào “MUA NGAY” nếu bạn muốn mua luôn
Bạn có thể thay đổi số lượng hàng cần mua bằng dấu “+” tăng hoặc “-” bớt sản phẩm

Shop ở Quận Tân Phú HCM Và Giao Hàng Toàn Quốc

Sđt: 0905678506
216 sản phẩm
Trang 1/5