Shop Mẹ Hiểu Minh (31)


Chuyên đồ ăn cho bé - Phụ kiện điện thoại cho Bố Mẹ <3
Shop "Mẹ Min" có "Free Ship Xtra" nhé cả nhà, để áp dụng ấn "Shope Vucher" và chọn mã nhé .
Xuất phát từ nhu cầu bản thân và sự khó tính của bản thân khi chọn lựa đồ cho con, cho bản thân và gia đình nên Kẹo lập ra Shopee này để tìm và chọn lựa sản phẩm tốt, giá tốt chia sẻ cùng mọi người
Phụ kiện điện thoại Chồng em bán buôn, em mang ra bán lẻ rẻ như buôn cho anh chị cùng dùng <3
Hàng em bán là hàng em dùng
Bán cho khách như mua cho nhà
31 sản phẩm