VIJAGO Việt Nam (24)


Chúng Tôi là Nhà máy sản xuất đồ chơi việt nam. Lấy 3 tiêu chí làm kim chỉ nam: 1, Chất lượng 2, Sáng Tạo 3, Nội dung hữu ích " Chơi mà học" để đồng hành cùng cùng Các Phụ huynh.
Công Ty CP VIJAGO Việt Nam
Đ/C: 46 A, Phố Cự Lộc, P. Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
NMSX: Cự quán, Đức Thượng, Hoài Đức, Tp. Hà Nội
Đạt Tiêu Chuẩn QCVN 3:2009/ Bộ Khoa Học Công Nghệ
Http://vijago.vn Hotline: 0916.955.626
Cam Kết Của VIJAGO:100% nhựa nguyên sinh, ship hàng ngay, cho kiểm hàng trước khi nhận
24 sản phẩm