Shop Mẹ Tôm Vòng Dâu Vòng Bạc (28)


Chuyên Đá Phong Thuỷ - Sỉ lẻ vòng dâu tằm
Hotline 01697643000
shop gửi bạn bảng giáGiá có thể thấp hơn nhiêu nếu bạn lấy nhiều a
Giáp ngang 48
Chuông 15
Bi bac 3.8
Day rut 20k/ cuộn
Đá 2k/ viên
Ốp đẹp 17k/ đôi
Ốp mọng 8,5k/đôi
Gà vàng 58k/con
Dâu thân vàng 160k/ lạng.
Dâu gốc 160k/lạng
Giáp treo 42k/con
28 sản phẩm