Better store (1)


Facebook: Lala.clothing
Instagram: @lala.clothing.vn
Không bán hàng xưởng may lại, không bán hàng chất lượng quá kém. Cùng mẫu chưa chắc chất lượng đã giống nhau.
Giá luôn tốt so với chất lượng
Hàng CÓ SẴN và ORDER

Vui lòng không: BOM-BÙNG, HỦY hàng giữa chừng (nếu là hàng order)
1 sản phẩm