shopmeyeubon (68)


Shopmeyeubon!

Dạ còn hình là còn hàng ạ (Ảnh shop em chụp thật)

Đơn khách đặt trước 15h shop gửi hàng đi trong hết ngày ạ

Chủ nhật shop nghỉ không gửi hàng đi,thứ 2 shop sẽ gửi đơn đi hết ạ
68 sản phẩm
Trang 1/2