lidarong888.vn (11)

Chào mừng đến với WS-Nữ thần!
Miễn phí giao hàng đơn từ 50K!!!
Chú ý giảm giá 10K(Mua sắm đầy đủ-200K)
Sau khi đặt hàng 24H vận chuyển, 3 ngày sau khi cập nhật tin tức hậu cần. 6-12 ngày sẽ đến nơi. Không hỗ trợ hủy bỏ đơn đặt hàng sau khi vận chuyển!
FOLLOW our page, and give you like products Click "️❤️", stay updated with our latest promotions and products.
PS:Không thể nhận hàng, xin đừng mua!