Đông Nam Dược Bảo Linh (6)


Tiền thân của Công ty là hiệu thuốc Đông Y với những phương thuốc gia truyền nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng từ giữa thập niên 30 của thế kỷ 20.

Kế thừa kinh nghiệm từ những vị Lương Y trong gia đình sau hơn 70 năm hoạt động trong ngành, năm 1995 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập Cơ sở sản xuất dầu xoa Bảo Linh do Lương dược Trần Văn Thanh làm Giám Đốc có trụ sở tại 138-140 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng.