PHÙNG VY SHOP 2 (47)


Vy chỉ có duy nhất 2 tài khoản shopee:
- shopee.vn/phungvyshop (PHÙNG VY SHOP)
- shopee.vn/phungvy0510.(PHÙNG VY SHOP 2 )

Toàn bộ hình ảnh, video Vy tự dựng phông đen chụp và quay, khách yên tâm mua sắm sản phẩm bên Vy nhé. Hình ảnh có thể khác 1% do ánh sáng.

Hotline: 078 452 3021- 0932 371 371
Các bạn cần sỉ nhắn zl cho Vy 0932 371 371 cho nhanh nhé!
47 sản phẩm