Embryolisse Vietnam (1)


Là một trong những thương hiệu tiên phong đi đầu trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, được nghiên cứu và phát triển bởi bác sĩ và xuất hiện trong các hiệu thuốc trong suốt 70 năm, đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu của các nghệ sĩ make-up chuyên nghiệp trên toàn thế giới.
1 sản phẩm