HI PENCIL STORE (66)


Hi Pencil Store là đơn vị tiên phong sản xuất các ấn phẩm dựa trên bộ nhân vật hoạt hình do người Việt sáng tạo. Những sản phẩm chúng tôi đem đến cho trẻ em là tâm huyết của cả đội ngũ nghiên cứu và phát triển.
Bên cạnh những sản phẩm tự phát triển, chúng tôi còn cung cấp các loại đồ chơi về giáo dục cho trẻ em. Lần đầu tiên khái niệm "đồ chơi giáo trí" được đặt ra để tả những sản phẩm đồ chơi kết hợp được cả tính giáo dục và giải trí trong một. Đây được coi là điểm nổi bật của Hi Pencil.
66 sản phẩm
Trang 1/2