Sức Khỏe Nhân Sinh - Hulipha (1)


Công ty cổ phần công nghệ Nhân Sinh - Hulipha., JSC được thành lập từ năm 2012, là doanh nghiệp phát triển thương hiệu và phân phối kinh doanh các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị vật tư y tế chăm sóc sức khỏe con người trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
1 sản phẩm