truongtuyen1402. (3)


Mã GIẢM GIÁ siêu sâu cho ngày 4/4
- FMCG0404 giảm giá 100% tối đa 100k cho đơn từ 1500k.
- FMCGSALE44 giảm 8% tối đa 80k cho đơn từ 500k.
- FMCG44 giảm giá 5% tối đa 60k cho đơn từ 250k.
- FMCGNEW giảm 100% tối đa 20k cho đơn từ 99k.
- FMCGFSS44 giảm giá 8% tối đa 80k cho đơn từ 250k
- FMCGCCB44 hoàn xu 10% tối đa 100xu cho đơn từ 199k.
- MKBCSALE1 giảm giá 8% tối đa 70k cho đơn từ 400k.
- MKBCT4 hoàn xu 5% tối đa 50xu cho đơn từ 250k.
LƯU Ý: mã bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 4/4, số lượng có hạn
3 sản phẩm