Jizoe Beauty Store (3)


- ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, ANH/CHỊ VUI LÒNG QUAY VIDEO LÚC KHUI HÀNG. (Nếu không có Video, Shop được quyền từ chối khiếu nại).
- Shop chỉ gửi hàng theo đơn của hệ thống khi khách hàng tạo đơn thành công. Shop không nhận đơn hàng dưới các hình thức khác như nhắn tin, ghi chú.
- Nếu sp có lựa màu, Size số, anh chị vui lòng thêm sp theo từng mã sản phẩm một, số lượng của mỗi danh mục màu size. Sau đó thêm vào giỏ hàng để đặt hàng.
KHÁCH SỈ LH R.Â.L.Ô: O914.694.698
HOTLINE: O913.311.O85