bỉmgiấygiárẻ (11)


🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧

Xin chào!
Vì bên vận chuyển làm chặt phần cân nặng nên bên em giới hạn đặt hàng riêng với mặt hàng bỉm nhé. Mua tối đa 100 bỉm/đơn thôi các chị nha.

Hoàn 10% xu (30K xu với đơn bất kì, hoàn 100K xu với đơn từ 500k.) áp dụng từ 12/9 đến 24/9.
Cách lấy mã hoàn xu: Khách cho sản phẩm vào giỏ hàng, phần giỏ hàng có chỗ LƯU SHOPEE VOUCHER đó là được hoàn 30K xu hoặc 100K xu ạ và sau đó đặt như thường là được

🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧