Hoshi Hikaru Store (5)


@Hoshi Hikaru Store: Chuyên về các mô hình Anime chính hãng
Bạn là người fan của Anime ?
Và bạn đang tìm kiếm Figure - Waifu của bạn ?
Vậy hãy đến với Hoshi Hikaru Store - Nơi thỏa mãn niềm đam mê của bạn!
Ngoài ra shop cũng sẽ mở bán cũng như nhận Order các mặt hàng liên quan tới anime như móc khóa, gối,tượng mica, cốc, poster,...
Các bạn muốn Order các mặt hàng trên thì hãy liên hệ với page: https://www.facebook.com/FigureAnimeVN