nailvnmall.vn (4)


❤Chào bạn, chào mừng bạn đến thăm.❤
☆Tất cả các sản phẩm có thể được đặt trong cửa hàng đều còn hàng. sản phẩm sẽ được giao cho người giao hàng vào ngày đặt hàng và thông tin vận chuyển sẽ được cập nhật vào ngày hôm sau.
☆Tất cả các sản phẩm trong cửa hàng có thời gian giao hàng dự kiến từ 7-9 ngày, bạn kiên nhẫn đợi giúp cửa hàng nhé, cảm ơn bạn nhiều ạ
Nếu bạn muốn sửa đổi địa chỉ nhận hàng hoặc nhận điện thoại.
Nếu không có thông tin vận chuyển, vui lòng hủy đơn hàng và đặt hàng lại.