Shop Cá Nhỏ - Ruby Fish (52)


CHỦ NHẬT SHOP NGHỈ NHA KHÁCH

HÀNG NẤU ĂN MINI LÀ SHOP MỚI BẮT ĐẦU BÁN NÊN SỐ LƯỢNG CÒN ÍT. HÀNG VẪN VỀ NHƯNG KHÁ CHẬM DO ĐANG TẮT BIÊN .

KHÁCH INBOX SHOP TRƯỚC ĐỂ BIẾT CÒN HÀNG KO VÌ HÀNG LÚC CÓ LÚC KO Ạ

ĐƠN HÀNG CỦA KHÁCH SHOP LUÔN XÁC NHẬN VÀ GIAO ĐƠN SAU 2H CHIỀU NHÉ KHÁCH.
HÀNG MÌNH BÁN LÀ HÀNG BÌNH DÂN GIÁ CẢ VỦA PHẢI NHA NÊN KHÁCH ĐỪNG ĐÒI HỎI CAO HAY SO SÁNH VỚI CÁC LOẠI HÀNG MẮC TIỀN KHÁC MÀ TỘI SHOP
52 sản phẩm
Trang 1/2