TOKYO SHOP _ HÀNG NHẬT CHUẨN (4)

Ưu đãi riêng cho ngày 20/5/2020 . Áp dụng từ 0h- 23h59

1- mã FSS20MAY hoàn 20% tối đa 20,000 shop xu cho đơn từ 0 vnd
1- mã FSS20MAY3 hoàn 15% tối đa 60,000 shop xu cho đơn từ 300,000 vnd

Số lượng có hạn