Tiêu dùng Ehome (5)


1. COS2904 GIẢM 8% TỐI ĐA 60K ĐƠN TỪ 400K
2. COSHOT29 GIẢM 100% TỐI ĐA 80K ĐƠN TỪ 1000K
3. COSHB29 GIẢM 7% TỐI ĐA 50K ĐƠN TỪ 300K
4. COSSALE29 GIẢM 8% TỐI ĐA 100K ĐƠN TỪ 500K
Hiệu lực: 00h-23h59 ngày 29.4

————————********* ————————*********

Voucher ngày 30.04:
1. COSS3004 GIẢM 8% TỐI ĐA 60K ĐƠN TỪ 400K
2. COSHOT30 GIẢM 100% TỐI ĐA 80K ĐƠN TỪ 1000K
3. COS3004 GIẢM 7% TỐI ĐA 50K ĐƠN TỪ 300K
4. COSSALE30 GIẢM 8% TỐI ĐA 100K ĐƠN TỪ 500K
Hiệu lực: 00h-23h59 ngày 30.4
Số lượng có hạn nha Quý Khách